Juridische training 13 oktober 2022

Incasseren, procederen en executeren 1

Bent u nog niet zo bekend met het incassotraject of zijn uw medewerkers net in de debiteurenpraktijk werkzaam? Wordt u overvallen door alle juridische termen? Deze cursus zet de meest voorkomende…

Lees verder
Juridische training Nader te bepalen

Incasseren, procederen en executeren 2

Een verdieping op de cursus Incasseren, procederen en executeren 1. U werkt in de juridische praktijk en wilt graag wat meer weten over debiteurenbeheer, minnelijke en gerechtelijke incasso en…

Lees verder
Communicatie training Nader te bepalen

Praktische toepassingen voor gedrag, perceptie en beïnvloeding

Wilt u een persoonlijke gedragsanalyse? Een inzicht in gedrag, de wijze waarop jouw gedrag door anderen ervaren kan worden en hoe je dat kan be├»nvloeden? Met uw PersonalMap in de hand start u aan…

Lees verder
Communicatie training Nader te bepalen

Schrijven op taalniveau B1

In deze schrijfcursus B1 leert u hoe u zo schrijft dat iedereen in uw doelgroep het kan begrijpen: kort, overzichtelijk, eenvoudig. Hoe vertaalt u ingewikkelde kwesties naar gewonemensentaal? Hoe…

Lees verder
Communicatie training Nader te bepalen

Telefonisch incasseren

U hebt contact met uw debiteur en er vindt een telefonisch en/of persoonlijk gesprek plaats. Hier wordt helaas niet altijd de doelstelling bereikt die u heeft bepaald. Het gesprek loopt niet zoals…

Lees verder
Communicatie training Nader te bepalen

Herken uw klant

Wilt u meer weten of het leren herkennen van en omgaan met mensen met een licht verstandelijke beperking? Hoe weet u wanneer u met iemand te maken hebt, die u minder goed begrijpt? Alle handvatten en…

Lees verder