Laatste nieuws

Snijder onderscheidt zich door

sfeerfoto deurwaarderskantoor

Betrokken ervaren medewerkers

Onze medewerkers hebben de training ‘Het Nieuwe Gesprek’ van Nadja Jungmann gevolgd. Zij zijn opgeleid in motiverende gesprekstechnieken, met als doel om de intrinsieke motivatie bij de huurder te vergroten. Hierbij hebben we aandacht voor het (h)erkennen van schuldenproblematiek en laaggeletterdheid.

Hoe bereiken wij dit?

Snijder hanteert in de correspondentie het B1-niveau taalgebruik, een duidelijke structuur en iconen als telefoon, e-mail en dossier. Op onze enveloppen is een activerend cartoonpoppetje afgebeeld. Bij ondersteuning van laaggeletterden is een vertrouwenspersoon van belang. Wij wijzen uw huurder een vaste zaakbehandelaar met back-up toe. Op alle communicatie is de naam van deze behandelaar met doorkiesnummer en e-mailadres duidelijk vermeld.

Het resultaat

Het gemiddelde cijfer waarmee opdrachtgevers ons waarderen, ligt consistent hoog (gemiddeld 8,1). Klanten zeggen onder meer:

  • Wij zijn heel erg tevreden over de samenwerking met Snijder. Jullie weten goede resultaten te behalen en deze resultaten jaar op jaar te verbeteren door de continue doorontwikkeling van jullie organisatie en processen.
  • Snijder doet wat wordt beloofd en met verrassend goed resultaat. In onze benchmarks kijken wij naar incassoresultaat, kosten, doorlooptijd en ouderdom van de voorraad. Hierbij is Snijder op een gedeelde eerste plaats geëindigd bij een vergelijk onder de 34 kantoren waarmee wij samenwerken.

Ook onze debiteuren waarderen onze dienstverlening.

  • 89,2% geeft een goed of voldoende
  • 91,4% van onze debiteuren vindt onze brieven duidelijk
  • 86,2% ervaart dat Snijder samen met hen zoekt naar een oplossing

Slimme ICT technieken

Ondersteund door de nieuwste ICT bieden onze goed opgeleide medewerkers (betaal)gemak en gaan zij actief en respectvol het gesprek aan om tot duurzame oplossingen te komen. Voorbeelden van de slimme ICT-technieken die wij inzetten, zijn: Neurale Credit Rating (Neuraal netwerk / Deep learning AI), 24/7 Digitale incassobalie (telefoon, ‘Mijn omgeving’ en chat), Telefonische incassobalie met Voice AI en Voice messaging, betaalgemak met o.a. de inzet van QR-codes.

Hoe bereiken wij dit?

Wij zijn er trots op, dat Snijder in februari 2020 het eerste deurwaarderskantoor was met de startkwalificatie SRCM. Op 9 december 2020 ontvingen wij het definitieve SRCM-certificaat. Naast SRCM gecertificeerd is ons kantoor ISO9001:2018 en ISAE3402 type II gecertificeerd, hebben wij een AFM vergunning en voldoen we als één van de eerste kantoren aan de Normen voor Kwaliteit van de KBvG.

Het resultaat

Kwalitatief en vooruitstrevend incasseren door:

  • Klantgericht én marktgericht denken en handelen
  • Planmatige en gestructureerde werkwijze

Sociale incasso met duurzame oplossing

Als incassobureau nemen wij onze verantwoordelijkheid. Wij zien de mens achter de debiteur. Onze ervaren medewerkers zorgen ervoor dat ze snel en vakkundig de situatie achter de voordeur achterhalen. We gaan op een respectvolle, maar actieve manier het gesprek aan. We bieden de debiteur een persoonlijke oplossing aan die hen – en u – verder helpt.

Hoe bereiken wij dit?

Persoonsgerichte incasso start bij ons met een goede inschatting van de situatie. Wij delen dossiers en de indeling ervan in bij het juiste betaalprofiel. Wij komen hierdoor effectief in contact met de debiteur: 32,5% binnen 7 dagen. Is er verdere ondersteuning nodig bij het oplossen van de schuldenproblematiek? Dan zetten wij – in overleg met de debiteur –het incassotraject tijdelijk on hold. Onze aanpak resulteert concreet in 20 tot 50% minder gerechtelijke procedures.

Het resultaat

Wij bieden maatwerk. Dit zorgt voor ruimhartig incasseren, tevreden schuldenaren die zich écht geholpen voelen, hogere incassoscores tegen gemiddeld lagere kosten en minder gerechtelijke procedures.

  • 90,2% van onze debiteuren waardeert onze dienstverlening met een goed of voldoende
  • 90,9% van onze debiteuren vindt onze brieven duidelijk
  • 84,6% ervaart dat Snijder samen met hen zoekt naar een oplossing

Snijder is maatschappelijk betrokken

Wij hebben al 18.166 bomen geplant.

Wij planten 1 boom per 10 afgehandelde dossiers.