Ingrijpende wijzigingen Wettelijke schuldsanering per 1 juli

Afbeelding bij nieuwsbericht Wijzigingen WSNP per 1 juli 2023

Vernieuwde WSNP

Per 1 juli is de vernieuwde Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (ook wel de WSNP) ingegaan. Met deze wet krijgen mensen met schulden de mogelijkheid om na een vastgestelde periode weer schuldvrij te zijn om zo een nieuwe start te kunnen maken. De WSNP is gewijzigd om het schuldsaneringstraject toegankelijker te maken voor mensen met schulden. Daarnaast wordt verwacht dat het nieuwe WSNP traject efficiƫnter is.

De wijzigingen

De looptijd van het WSNP-traject was voorheen 3 jaar. Deze termijn is nu verkort naar 18 maanden. Alleen bij bijzondere omstandigheden kunnen de rechters de looptijd verlengen tot 5 jaar. De looptijd van het WSNP-traject ging normaliter in vanaf de toelating van de schuldenaar aan de WSNP door de rechter. Per 1 juli kan de WSNP-termijn al starten vanaf het minnelijke schuldentraject, mits de schuldenaar maximaal aflost aan de gezamenlijke schuldeisers (volgens aflossing WSNP).

Verder is de te goeder trouw-termijn (bij het aangaan en onbetaald laten van schulden) verkort van 5 naar 3 jaar en vervalt de 10-jaars termijn. Schuldenaren die binnen 10 jaar opnieuw in problematische schulden komen, zijn nu niet meer uitgesloten van nieuwe deelname aan de WSNP.

Kijk voor meer informatie over het reglement, de richtlijnen en de procedures m.b.t. de WSNP op https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Raad-voor-de-rechtspraak/Nieuws/Paginas/Vanaf-zaterdag-verandert-de-wettelijke-schuldsanering-ingrijpend.aspx