Kies de juiste incassopartner

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Dan kunt u uw geldvordering als eerst aan hen voorleggen. De kans is groot dat zij u kunnen helpen als de vordering onder uw verzekering valt.

Heeft u geen rechtsbijstandsverzekering en ook nog geen gerechtelijke uitspraak? Dan kunt uw vordering onderbrengen bij een incassobureau, deurwaarderskantoor of een advocaat. Heeft u al een gerechtelijke uitspraak? Dan is de deurwaarder de juiste partij. Houd er wel rekening mee, dat u altijd een kostenrisico loopt als u uw vordering overdraagt aan een incassopartner, ook wanneer u al een gerechtelijke uitspraak hebt. Als de deurwaarder met allerlei acties geprobeerd heeft de vordering voor u te innen, maar dat is niet gelukt, komen de gemaakte kosten voor uw rekening.

Vraag dus altijd vooraf welk kostenrisico u loopt. Hier kan verschil in zitten. Zeker wanneer u nog geen gerechtelijke uitspraak heeft.

Het is handig om een kantoor te benaderen in of dichtbij de woonplaats van de debiteur. Een lokaal kantoor heeft wellicht al meer informatie over de debiteur, wat de behandeling van uw dossier ten goede kan komen.

Alimentatie

Heeft de rechter bepaald dat u alimentatie moet ontvangen en betaalt de veroordeelde partij deze niet? Wacht niet te lang om stappen te ondernemen.

Achterstand in de alimentatie niet ouder dan 6 maanden, kunt u laten incasseren door het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Het LBIO int de achterstand dan in de meeste gevallen kosteloos voor u.