Wijzigingen op het gebied van bankbeslagen

Met ingang van 1 januari 2021 zijn er wat wijzigingen op het gebied van bankbeslagen. Een gerechtsdeurwaarder mag alleen beslag onder een bank leggen wanneer er een redelijk vermoeden is dat de debiteur daar bankiert. Er mag niet ‘op de gok’ onder verschillende banken beslag gelegd worden. Het een en ander is geregeld in artikel 475aa sub b Rechtsvordering.

prijswijziging BTAG deurwaarderstarieven

Als onbekend is waar de schuldenaar bankiert, dan hebben gerechtsdeurwaarders de mogelijkheid om bij iedere in Nederland gevestigde bank te informeren of de schuldenaar daar een rekening heeft. Dit informeren is alleen mogelijk als er sprake is van een executoriale titel die betekend is.

Conservatoir bankbeslag

Voor conservatoir beslag geldt de mogelijkheid tot informeren niet. Daarvoor is artikel 5 van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen van toepassing voor partijen die vanuit het buitenland banken in Nederland bevragen en andersom.

Kosten

De kosten die voor het informeren bij de banken aan schuldenaren in rekening worden gebracht zijn € 85,36. Dit is een zogenaamd BTAG tarief. Deze kosten mogen slechts eenmaal per casus in rekening gebracht worden, ongeacht het aantal informatieverzoeken. Dus in het geval de gerechtsdeurwaarder in een dossier bij 4 of 5 banken informeert, dan mag evengoed slechts eenmaal een het BTAG tarief aan de schuldenaar in rekening worden gebracht. Het proces van informeren is arbeidsintensief en het is dan ook onmogelijk om onbeperkt bij banken te informeren. Indien de kosten van het informeren niet op de schuldenaar verhaald kunnen worden zullen ze bij de opdrachtgever in rekening gebracht moeten worden.

Tuchtrecht

Als de gerechtsdeurwaarder de kosten van het BTAG tarief in rekening brengt bij de schuldenaar, dan mag ook verwacht worden dat de gerechtsdeurwaarder daadwerkelijk tot bankbeslag overgaat als er saldo aanwezig is. Anders zijn deze kosten mogelijk zonder reden gemaakt, wat tuchtrechtelijk onrechtmatig is. Samengevat: het leggen van beslag op een bankrekening is sinds 1 januari 2021 aan strengere regels gebonden. Zonder ‘redelijk vermoeden’ moet eerst geïnformeerd worden bij één of meerdere banken. Het proces van informeren is arbeidsintensief en moet geschieden tegen een vast tarief van € 85,36 voor alle raadplegingen in een zaak. Hierdoor is de gerechtsdeurwaarder beperkt in het aantal keren én het aantal banken waarbij in een zaak geïnformeerd kan worden. De kosten van het informeren moeten bij de schuldenaar in rekening gebracht worden. En wanneer dat gebeurt, dan wordt verwacht dat ook feitelijk beslag gelegd wordt.