Let op: nieuwe eisen aan 14-dagen aanmaning

Niet voor het eerst heeft de Hoge Raad onlangs een uitspraak gedaan over de “14-dagen aanmaning”.

nieuwe eisen 14 dagen aanmaning

Indien uw particuliere debiteur u niet betaalt dan dient u een 14 dagen brief aan uw debiteur te sturen. Deze brief moet aan specifieke tekstuele eisen voldoen. De Hoge Raad heeft onlangs een uitspraak gedaan over de “14 dagen brief”. De Hoge Raad heeft kort gezegd aangegeven dat de datum van ontvangst van de brief leidend is voor het moment waarop de 14 dagen termijn gaat lopen. Om toewijzing van uw incassokosten door de rechter zo goed mogelijk veilig te stellen adviseren wij u in uw 14 dagen brief de volgende tekst op te nemen:

Wij stellen u nog éénmaal in de gelegenheid binnen 14 dagen het totale bedrag zonder bijkomende kosten te voldoen op ons rekeningnummer ………………… onder vermelding van het factuurnummer ……………………. De termijn van 14-dagen gaat in de dag nadat deze brief bij u bezorgd is.

Let hierbij echter wel op: de Hoge Raad stelt ook expliciet dat de termijn van 14 dagen tevens nog opgerekt moet worden met dagen waarop geen post bezorgd wordt: zondagen, maandagen en officiële feestdagen. Dit betekent dat u daar dus ook rekening mee moet houden wanneer u de kosten daadwerkelijk in rekening brengt. Ons advies is om daarvoor in uw eigen administratie e.e.a. zo in te richten dat het daadwerkelijk boeken van de incassokosten gebeurt op de 19e dag na dagtekening van de brief. Zo gaan wij er ook mee om.

Wij gaan er van uit u met deze informatie van dienst te zijn. Voorbeelden van volledige 14 dagen brieven (inclusief- en exclusief BTW) treft u aan op onze site https://www.snijderincasso.nl/debiteurenbeheer/voorbeeld-aanmaningen

De betreffende uitspraak van de Hoge Raad treft u hier aan: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2016:2704

Heeft u toch nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.