Verhuurders kunnen huurders dwingen tot het plaatsen van rookmelders

rookmelder plaatsen

Rookmelders zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht. De Bouwregelgeving is op 1 januari 2022 gewijzigd en kende 6 maanden overgangstermijn voor plaatsing van rookmelders. Al uw huurpanden zouden nu dus voorzien moeten zijn van rookmelders op iedere verdieping.

Wat als huurders weigeren?

In sommige gevallen weigeren huurders toegang tot het pand waardoor het plaatsen van rookmelders lastig is. Maar u bent als verhuurder van het pand wel verantwoordelijk voor het naleven van de wet.

Gerechtelijke uitspraak

Woningcorporatie St. Joseph in Almelo heeft 1 van de 80 huurders die toegang tot het pand weigert gedagvaard. De kantonrechter heeft besloten (ECLI:NL:RBOVE:2022:2308) dat de huurder toegang tot het pand moet verschaffen zodat de rookmelders geïnstalleerd kunnen worden. De eerste jurisprudentie is een feit.

Dossier op orde

Zorg ervoor dat uw dossier rondom het plaatsen van de rookmelders in orde is. Denkt u hierbij aan:

  • Wanneer en op welke wijze hebt u geprobeerd contact te zoeken met uw huurders?
  • Wanneer heeft u de rookmelder geïnstalleerd i.v.m. de 10 jaar-termijn van wettelijke vervanging?
  • Neem foto’s van de geïnstalleerde rookmelders, voor het geval dat de rookmelder door de huurder wordt verwijderd.