Introductie nieuwe griffierechtcategorieën voor lage geldvorderingen

Goed nieuws! Het voeren van een gerechtelijke procedure wordt goedkoper voor lagere geldvorderingen. Hierdoor is het beperken van de hoofdsom tot € 500 om de griffiekosten betaalbaar te houden nagenoeg niet meer nodig.

voeren van gerechterlijke procedure wordt goedkoper

Op 28 september is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wetsvoorstel waarin 3 nieuwe griffierechtcategorieën voor geldvorderingen tussen de € 500 en € 5.000 worden toegevoegd.

Waar het griffierecht voor geldvorderingen tussen de € 500 en 12.500 in de huidige situatie € 507 bedraagt, zal dat bij het ingaan van de nieuwe tarieven wijzigen in € 312 (vorderingen van € 500 – € 1.500), € 354 (vorderingen van € 1.500-€ 2.500) en € 472 (vorderingen van € 2.500-€ 5.000).

Eindelijk is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: dat voor vorderingen vanaf € 500 de griffiekosten meer geleidelijk aan stijgen. Voor vorderingen net boven de € 500 (tot ongeveer € 1.000) blijft het soms wenselijk om de vordering toch nog te beperken met reservering van de rechten op het restantbedrag, als er geen verweer gevoerd wordt. In individuele gevallen zullen wij u hierover adviseren. Voor vorderingen onder € 500 blijft het huidige tarief van € 126 gelden.

Concreet betekenen de tariefswijzigingen voor vorderingen van bedrijven:

Van naar: