Incasso op maat

Snijder vergadering medewerkers en klant

Hogere score, lagere kosten en tevredener (klant-)debiteuren lijken niet bij elkaar te passen, of toch wel?

Ieder mens is anders. Ook ieder incassodossier is anders. Toch zien we, vaak om kosten te besparen, dat er veel geautomatiseerd wordt. Maar doe je dan niemand tekort? Wij denken van wel. Daarom gebruiken wij de resultaten van ons neuraal netwerk, gecombineerd met onze dossierkenmerken, om portefeuilles te segmenteren.

Intensief minnelijk traject

Ons minnelijk traject is intensief. In de eerste dagen na ontvangst van een dossier proberen wij op verschillende manieren contact te krijgen met de debiteur. Om dat contact effectief te laten zijn, is het belangrijk om te weten wat deze persoon motiveert en nodig heeft. We overstelpen hem niet met irrelevante informatie, maar helpen hem zo goed mogelijk op weg.

Betaalprofielen

Door betaalprofielen op te stellen zijn we in staat om maatwerk te leveren in het incassotraject. De klantreis is in kaart gebracht en wordt voortdurend geoptimaliseerd. Dit zorgt voor een hoger incassoresultaat tegen lagere kosten. Omdat het traject echt afgestemd wordt op de situatie van de debiteur, kun je op het juiste moment de juiste informatie leveren. Hierdoor is het voor een debiteur makkelijker om actie te ondernemen.

Doorverwijzen naar (schuld)hulpverlening

De KBvG berichtte in 2021 dat slechts 30% (!) van de mensen met problematische schulden de weg naar de juiste hulpverlener weet te vinden. Wanneer wij inschatten dat er misschien wel sprake is van een complexe schuldensituatie starten wij het traject met een doorverwijzing naar schuldhulpverlening. Maar wanneer de inschatting is dat iemand wil en kan betalen, bieden wij bijvoorbeeld betaalgemak. Iemand die naar onze inschatting moeite zal hebben om te betalen, bieden wij de mogelijkheid om een regeling te treffen. Omdat er alleen relevante informatie in onze communicatie uitingen staat, is de kans op succes groter. En omdat we niet met hagel schieten, zijn de kosten lager.

Maximaal resultaat

Contacten met de debiteur en nieuw verzamelde informatie zorgt ervoor dat het profiel het juiste blijft. Nieuwe informatie kan er dus voor zorgen dat het betaalprofiel wijzigt. Onze zaakbehandelaars en deurwaarders toetsen ook of betaalafspraken haalbaar zijn. Het doel is om verantwoord en sociaal te incasseren.

We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit wet- en regelgeving hebben we bevoegdheden om ons werk uit te kunnen voeren. Dit betekent voor ons niet dat we hier koste wat het kost gebruik van maken. Per situatie wordt afgewogen wat voor alle betrokken partijen de beste vervolgstap is. Wat is proportioneel, noemen ze dat binnen ons vak. Soms is ademruimte effectief en soms pakken we door. Maar altijd met de balans tussen het welzijn van alle betrokkenen én het maximale incassoresultaat in gedachten.

Tevreden debiteuren

Waarom is een debiteur dan tevredener? Een debiteur voelt zich gehoord, serieus genomen en geholpen. Wij begrijpen waar hij behoefte aan heeft. Het is en blijft een vervelende situatie, maar wij maken het een zo prettig mogelijke ervaring. 90,2% van onze debiteuren waardeert onze dienstverlening met een goed of voldoende. 90,9% van onze debiteuren vindt onze brieven duidelijk en 84,6% ervaart dat Snijder samen met hen zoekt naar een oplossing.

“Een ervaringsdeskundige: “Hoewel een incasso nooit leuk is, werd ik prima geholpen en werd er met mij mee gedacht.”“

Concreet scoren wij in benchmarks 4 tot 15% meer dan andere partijen en handelen wij zaken gemiddeld 22% sneller af. Wij zien de gemiddelde kosten voor een debiteur jaarlijks met 6 tot 9% dalen.

Verantwoord incasseren hoeft dus niet ten koste te gaan van het incassoresultaat, integendeel.