(Her)ken je klant met AI

winkelende mensen op straat

Verander je businesscase van licht positief naar overtuigend lonend; diverse AI oplossingen bieden inzicht, meer maatwerk, lagere drempel in communicatie voor debiteur.

Businesscase incassoportefeuille

De businesscase bestaat tegenwoordig niet meer alleen uit een direct return on investment in euro’s. Ook imago, maatschappelijke betrokkenheid en in sommige gevallen aandelenkoersen kunnen een rol spelen. Om creditmanagers te helpen om weloverwogen beslissingen te nemen, ontwikkelden wij een neuraal netwerk. Deze deep learning AI technologie die gebruik maakt van machine learning is één van de tools die wij gebruiken om meer maatwerk te kunnen leveren. Zowel in het proces, als in de communicatie, als in het resultaat afhankelijk van de behoefte van onze opdrachtgever.

Grip op resultaat gerechtelijke incasso

Op dag 0 inschatten of de vordering geïncasseerd gaat te worden. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Toch doen wij het, met behulp van ons eigen neuraal netwerk. Dit netwerk maakt gebruik van 42 parameters om een inschatting te maken. Het advies om wel of niet te dagvaarden na een intensief minnelijk traject wordt gegeven door onze zaakbehandelaars. Zij beoordelen de netwerkscore, de informatie verkregen in het minnelijk traject, het verloop van het minnelijk traject en de dossierkennis van andere of eerdere dossiers op dezelfde debiteur en brengen een onderbouwd advies uit. Dit verhoogt het incassoresultaat, voorkomt onnodige kosten voor opdrachtgever en debiteur en verkort de doorlooptijd van dossiers.

Een van onze opdrachtgevers heeft een grote portefeuille met relatief lage vorderingen. Sinds de verhoging van het griffierecht op consumentenzaken (676 euro in 2022), is de drempel om te dagvaarden hoger. Je wil incasseren wanneer het loont. De verhoging van het griffierecht had zoveel impact op de businesscase van onze opdrachtgever dat besloten werd om geheel te stoppen met het gerechtelijke traject. De kosten wogen gewoonweg niet meer op tegen de opbrengsten. Helemaal niet meer dagvaarden maakte ons, voor ons gevoel, een tandeloze tijger. En het maakte inbreuk op het recht van onze opdrachtgever om betaald te krijgen voor geleverde diensten. Ons neuraal netwerk is dé oplossing gebleken. Met een onderbouwde inschatting van de kans op succes, wordt er nu een geïnformeerd besluit genomen op het moment van dagvaarden. De businesscase ging van licht positief naar overtuigend lonend.

“De opdrachtgever zegt over ons: “Jullie weten goede resultaten te behalen en deze resultaten ook jaar op jaar te verbeteren door de continue doorontwikkeling van jullie organisatie en processen.“

Lagere drempel in communicatie

Door ons neuraal netwerk te combineren met onze eigen dossierkennis schatten wij nu in wat het betaalprofiel is. Kan hij betalen? Heeft hij een beetje hulp nodig? Of heeft hij baat bij een professional? Hier passen wij onze communicatie op aan.

Al onze communicatie is begrijpelijk geschreven. We gebruiken ook iconen om het voor mensen die niet leesvaardig zijn gemakkelijker te maken onze brieven te begrijpen. We schrijven kort en bondig en zijn duidelijk over het doel van de brief. Om de actie die we van debiteuren verwachten te stimuleren bieden we gemak. Tot een oplossing komen is bij ons daarom altijd laagdrempelig. Uit onze jaarlijkse onderzoeken onder debiteuren blijkt dat zij ons anders vinden dan anderen. Dat verschil zit hem in het gevoel dat debiteuren overhouden aan contacten met ons. “Er wordt echt met mij meegedacht” is één van de mooiste complimenten die we, van verschillende debiteuren, ontvangen hebben.