Incasso Verzekerd Basis

295 p/j

Bestel nu
Algemeen
 • Vaste zaakbehandelaar
 • 24/7 online inzage
 • Maandelijks overzicht stand van zaken
 • Maandelijkse afdracht van geïnde gelden

  Maandelijks bekijkt Snijder in uw dossierportefeuille hoeveel geld er geïncasseerd is. De kosten worden op de geïnde gelden ingehouden. Als er meer gelden binnen zijn gekomen dan er aan kosten zijn, wordt het geld tussentijds alvast aan u overgemaakt.


Pré incassomiddelen
 • Onbeperkt digitale Pré incassoregel met logo Snijder
 • 15 Pré incassostickers gratis p/j

  Heeft u op jaarbasis meer dan 15 stickers nodig? Bestel deze dan met het bestelformulier. De kosten bedragen € 1,15 per sticker.

 • 5 Pré incassobrieven gratis p/j

  Heeft u op jaarbasis meer dan 5 Pré incassobrieven nodig? Bestel deze dan met het bestelformulier. De kosten bedragen € 11,50 per Pré incassobrief.


Tarieven en voordelen
 • Onbeperkt incassodossiers indienen
 • Basisvergoeding indien dossier niet geïnd
 • Juridische hulp bij verweer tijdens de gerechtelijke procedure tegen uurtarief

  Het uurtarief van onze juristen is € 150 per uur. Het uurtarief is niet verhaalbaar op de debiteur.

 • Griffierecht, salaris gemachtigde, nakosten (en advocaatkosten bij vorderingen tot € 25.000) worden doorbelast

  Het griffierecht is een vaste vergoeding voor de rechtbank. Zie hier de actuele griffierechten.

  Het salaris gemachtigde is een vergoeding voor de assistentie van een gemachtigde (=jurist) tijdens een procedure. Zie hier het actueel overzicht van het salaris gemachtigde. Het salaris gemachtigde dekt niet altijd het gehele honorarium van de jurist (afhankelijk of er verweer wordt gevoerd).

  Nakosten (ook wel nasalaris) is een vergoeding voor de deurwaarder voor het bestuderen van de uitspraak, het informeren van de schuldeiser en beoordeling over de wijze van incasso. De nakosten bedragen de helft van het salaris gemachtigde met een maximum van € 124.

  Als de rechter de vordering aan u toewijst, worden het griffierecht, salaris gemachtigde en de nakosten meestal ook toegewezen. Deze kosten mogen dan op de debiteur verhaald worden. U loopt een kostenrisico voor deze gerechtelijke kosten als de vordering uiteindelijk niet geïnd kan worden.

  Bij vorderingen boven de € 25.000 is het verplicht te procederen met een advocaat. Bij een toewijzende uitspraak van de rechter, wort vaak een vergoeding hiervoor meegenomen, echter dekt deze niet altijd alle advocaat- en proceskosten. De advocaatkosten worden aan u doorbelast.

 • Deurwaarderskosten (BtAG) worden doorbelast indien niet bij debiteur geïnd

  De deurwaarderskosten zijn vaststaande tarieven in het landelijk Besluit tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

  Voorbeelden van deurwaarderskosten zijn kosten voor het uitreiken van de dagvaarding en het vonnis en beslagleggingen. Bij een positieve uitspraak van de rechter mogen de deurwaarderskosten in rekening worden gebracht bij de debiteur. U loopt alleen een risico voor deze deurwaarderskosten op het moment dat de vordering niet geïnd kan worden.

 • 5% korting op trainingen van Snijder Opleidingen

Incasso Verzekerd Plus

395 p/j

Bestel nu
Algemeen
 • Vaste zaakbehandelaar
 • 24/7 online inzage
 • Maandelijks overzicht stand van zaken
 • Maandelijkse afdracht van geïnde gelden

  Maandelijks bekijkt Snijder in uw dossierportefeuille hoeveel geld er geïncasseerd is. De kosten worden op de geïnde gelden ingehouden. Als er meer gelden binnen zijn gekomen dan er aan kosten zijn, wordt het geld tussentijds alvast aan u overgemaakt.

 • Advies in uw betalingsvoorwaarden en aanmaningsbrieven
 • Rendementsanalyse per kwartaal

Pré incassomiddelen
 • Onbeperkt digitale Pré incassoregel met logo Snijder
 • 60 Pré incassostickers gratis p/j

  Heeft u op jaarbasis meer dan 60 stickers nodig? Bestel deze dan met het bestelformulier. De kosten bedragen € 0,65 per sticker.

 • 20 Pré incassobrieven gratis p/j

  Heeft u op jaarbasis meer dan 20 Pré incassobrieven nodig? Bestel deze dan met het bestelformulier. De kosten bedragen € 5,95 per Pré incassobrief.


Tarieven en voordelen
 • Onbeperkt incassodossiers indienen
 • Basisvergoeding indien dossier niet geïnd
 • Juridische hulp bij verweer tijdens de gerechtelijke procedure: 2 uur inbegrepen

  Het uurtarief van onze juristen is € 150 per uur. Het uurtarief is niet verhaalbaar op de debiteur.

 • Griffierecht, salaris gemachtigde, nakosten (en advocaatkosten bij vorderingen tot € 25.000) worden doorbelast

  Het griffierecht is een vaste vergoeding voor de rechtbank. Zie hier de actuele griffierechten.

  Het salaris gemachtigde is een vergoeding voor de assistentie van een gemachtigde (=jurist) tijdens een procedure. Zie hier het actueel overzicht van het salaris gemachtigde. Het salaris gemachtigde dekt niet altijd het gehele honorarium van de jurist (afhankelijk of er verweer wordt gevoerd).

  Nakosten (ook wel nasalaris) is een vergoeding voor de deurwaarder voor het bestuderen van de uitspraak, het informeren van de schuldeiser en beoordeling over de wijze van incasso. De nakosten bedragen de helft van het salaris gemachtigde met een maximum van € 124.

  Als de rechter de vordering aan u toewijst, worden het griffierecht, salaris gemachtigde en de nakosten meestal ook toegewezen. Deze kosten mogen dan op de debiteur verhaald worden. U loopt een kostenrisico voor deze gerechtelijke kosten als de vordering uiteindelijk niet geïnd kan worden.

  Bij vorderingen boven de € 25.000 is het verplicht te procederen met een advocaat. Bij een toewijzende uitspraak van de rechter, wort vaak een vergoeding hiervoor meegenomen, echter dekt deze niet altijd alle advocaat- en proceskosten. De advocaatkosten worden aan u doorbelast.

 • Maximaal € 350 aan deurwaarderskosten (BtAG) per dossier als dossier oninbaar is

  De deurwaarderskosten zijn vaststaande tarieven in het landelijk Besluit tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

  Voorbeelden van deurwaarderskosten zijn kosten voor het uitreiken van de dagvaarding en het vonnis en beslagleggingen. Bij een positieve uitspraak van de rechter mogen de deurwaarderskosten in rekening worden gebracht bij de debiteur. U loopt alleen een risico voor deze deurwaarderskosten op het moment dat de vordering niet geïnd kan worden.

 • 10% korting op trainingen van Snijder Opleidingen

Incasso Verzekerd Top

595 p/j

Bestel nu
Algemeen
 • Vaste zaakbehandelaar(s)
 • 24/7 online inzage
 • Maandelijks overzicht stand van zaken
 • Maandelijkse afdracht van geïnde gelden

  Maandelijks bekijkt Snijder in uw dossierportefeuille hoeveel geld er geïncasseerd is. De kosten worden op de geïnde gelden ingehouden. Als er meer gelden binnen zijn gekomen dan er aan kosten zijn, wordt het geld tussentijds alvast aan u overgemaakt.

 • Advies in uw betalingsvoorwaarden en aanmaningsbrievenen
 • Rendementsanalyse per kwartaal
 • Portefeuilleanalyse per kwartaal
 • Vaste accountmanager

Pré incassomiddelen
 • Onbeperkt digitale Pré incassoregel met logo Snijder
 • Onbeperkt Pré incassostickers gratis p/j

  Zijn uw Pré incassostickers op? Bestel ze gratis met het bestelformulier.

 • 100 Pré incassobrieven gratis p/j

  Heeft u op jaarbasis meer dan 100 Pré incassobrieven nodig? Bestel deze dan met het bestelformulier. De kosten bedragen € 2,95 per Pré incassobrief.


Tarieven en voordelen
 • Onbeperkt incassodossiers indienen
 • No-Cure-No-Pay

  Indien het dossier niet geïnd kan worden, zal geen basisvergoeding in rekening gebracht worden.

 • Juridische hulp bij verweer tijdens de gerechtelijke procedure inbegrepen

  Snijder berekent het uurtarief van haar juristen nooit aan u door.

 • Griffierecht, salaris gemachtigde, nakosten (en advocaatkosten bij vorderingen tot € 25.000) worden doorbelast

  Het griffierecht is een vaste vergoeding voor de rechtbank. Zie hier de actuele griffierechten.

  Het salaris gemachtigde is een vergoeding voor de assistentie van een gemachtigde (=jurist) tijdens een procedure. Zie hier het actueel overzicht van het salaris gemachtigde. Het salaris gemachtigde dekt niet altijd het gehele honorarium van de jurist (afhankelijk of er verweer wordt gevoerd).

  Nakosten (ook wel nasalaris) is een vergoeding voor de deurwaarder voor het bestuderen van de uitspraak, het informeren van de schuldeiser en beoordeling over de wijze van incasso. De nakosten bedragen de helft van het salaris gemachtigde met een maximum van € 124.

  Als de rechter de vordering aan u toewijst, worden het griffierecht, salaris gemachtigde en de nakosten meestal ook toegewezen. Deze kosten mogen dan op de debiteur verhaald worden. U loopt een kostenrisico voor deze gerechtelijke kosten als de vordering uiteindelijk niet geïnd kan worden.

  Bij vorderingen boven de € 25.000 is het verplicht te procederen met een advocaat. Bij een toewijzende uitspraak van de rechter, wort vaak een vergoeding hiervoor meegenomen, echter dekt deze niet altijd alle advocaat- en proceskosten. De advocaatkosten worden aan u doorbelast.

 • Maximaal € 250 aan deurwaarderskosten (BtAG) per dossier als dossier oninbaar is

  De deurwaarderskosten zijn vaststaande tarieven in het landelijk Besluit tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

  Voorbeelden van deurwaarderskosten zijn kosten voor het uitreiken van de dagvaarding en het vonnis en beslagleggingen. Bij een positieve uitspraak van de rechter mogen de deurwaarderskosten in rekening worden gebracht bij de debiteur. U loopt alleen een risico voor deze deurwaarderskosten op het moment dat de vordering niet geïnd kan worden.

 • 25% korting op trainingen van Snijder Opleidingen