U bent niet tevreden

U kunt uw klacht indienen per email klacht@snijderincasso.nl of per post naar Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders, Postbus 516, 1940 AM Beverwijk.

Binnen 4 dagen ontvangt u van ons een bevestiging van uw klacht en binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie. Uw klacht wordt bovendien geregistreerd in ons kwaliteitsmanagementsysteem.

Klachten online

Als u een klacht over ons bedrijf of onze dienstverlening online plaatst (denk aan sociale media, een forum of klachtenwebsites), ontvangt u van ons als dat mogelijk is een reactie via e-mail of per brief. Wij zijn van mening dat uw betalingsachterstand een persoonlijke zaak is en moet blijven. Daarom kiezen wij er bewust voor om online niet inhoudelijk te reageren.

Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Wanneer u zich niet kunt vinden in de uitkomst van uw klacht, kunt u besluiten uw klacht in te dienen bij de Kamer van Gerechtsdeurwaarders te Amsterdam. Een beschrijving van de procedure en de adresgegevens zijn te vinden op de site van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

De Kamer van Gerechtsdeurwaarders neemt een klacht in behandeling nadat de klager, binnen vier weken na bericht van de secretaris, een griffierecht heeft betaald van € 50,-. Als de klacht gegrond wordt verklaard moet de gerechtsdeurwaarder het griffierecht aan de klager vergoeden, in andere gevallen blijft dit voor rekening van de klager komen. Als de Kamer daarbij ook een ‘straf’ (een maatregel) oplegt, kan de Kamer de gerechtsdeurwaarder daarnaast veroordelen in de overige kosten van de klager en de kosten van de behandeling van de zaak bij de Kamer. De Kamer stelt de kosten vast aan de hand van de richtlijn kostenveroordeling kamer voor gerechtsdeurwaarders.