Meldplicht datalekken

De AVG vereist dat eventuele datalekken gemeld worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke van de data. In geval van een datalek zal Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders als verwerkingsverantwoordelijke via de functionaris gegevensbescherming melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Onze functionaris gegevensbescherming is:

De heer H.J. Boswinkel
Postbus 516
1940 AM Beverwijk
fg@snijdergerechtsdeurwaarders.nl

Verwerken persoonsgegevens

Vanwege onze werkzaamheden verwerken we gegevens van en over u, dat is onvermijdelijk. Welke gegevens we waarom verwerken kunt u lezen in onze uitgebreide privacyverklaring. U kunt daar ook lezen hoe lang we uw gegevens (moeten) bewaren, wie toegang hebben tot deze gegevens, met wie we ze delen en wat uw rechten zijn.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 26 april 2022 en kan in de toekomst aangepast worden. Wij raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.