Even krap bij kas? Dat kan iedereen overkomen. Uw kop in het zand steken is niet de oplossing. Als u niet betaalt en geen contact opneemt, lopen de kosten onnodig op.

Uit welke stappen en kosten bestaat een incassoproces?

Herinnering / aanmaning zonder kosten

Een herinnering is vaak de eerste brief (email of bericht) die u krijgt als u een openstaande factuur niet op tijd betaalt. Een vriendelijke tekst met de vraag aan u om het bedrag alsnog over te maken. Voor u komen er in deze brief nog geen extra kosten bij. Deze brief wordt verstuurd door het bedrijf waar u nog aan moet betalen. Soms kan het zijn dat het bedrijf haar facturatie door een ander bedrijf laat doen. Dan ontvangt u de herinnering van hen. Een herinnering is géén verplichte brief, dus u kunt ook direct een aanmaning ontvangen. Het aantal brieven dat wordt gezonden, voordat de factuur wordt overgedragen aan een incassopartner, verschilt per bedrijf.

In de wet staat, dat er minimaal één schriftelijke aanmaning aan u (als persoon) moet zijn gezonden, voordat incassokosten aan u gerekend mogen worden. Deze aanmaning geeft u 14 dagen de tijd om het openstaande bedrag te voldoen.

Bent u het niet eens met het openstaande bedrag of kunt u het bedrag niet in een keer betalen, neem dat altijd contact op. Zo voorkomt u extra kosten.

Aanmaning met kosten

Als de openstaande factuur niet wordt betaald, wordt deze overgedragen aan Snijder (of een andere incassopartij). Wij starten het incassotraject op. U ontvangt van ons een aanmaning voor het openstaande bedrag met daarbij de wettelijke incassokosten en rente. U ontvangt van ons post, maar ook met email en telefonisch proberen wij u te bereiken. Krijgt u van Snijder een brief, SMS, email of telefoontje, neem dan altijd contact met ons op. Dan kunnen we samen met u kijken wat de beste oplossing is, voordat het dossier het gerechtelijke traject in gaat.

 

Dagvaarding

Als wij geen betaling van u hebben ontvangen. U een gemaakte afspraak niet bent nagekomen of als wij helemaal geen contact met u hebben gekregen, nemen wij contact op met de opdrachtgever. Wij doen onderzoek naar mogelijke gerechtelijke incassomogelijkheden en leggen dit voor aan de opdrachtgever.

Als de opdrachtgever het gerechtelijke traject wil laten opstarten, komt allereerst de deurwaarder bij u langs met een dagvaarding. Dit is het deurwaardersstuk waarmee u wordt verzocht bij de rechtbank  langs te komen op de genoemde dag en tijd. U kunt een zitting bij de rechtbank nog voorkomen door het openstaande bedrag alsnog direct te betalen. De kosten van de dagvaarding bent u dan wel verschuldigd.

Zitting

In de dagvaarding staat de dag en de tijd vermeld waarop u bij de rechtbank moet komen. Komt u niet? Dan wordt u veroordeeld “bij verstek”. U mag hier nog wel tegen in verzet gaan (met een verzetdagvaarding) binnen 14 dagen nadat u de uitspraak van de rechtbank hebt ontvangen.

Als u naar de zitting van de rechtbank gaat, kunt u de rechter uitleggen waarom u niet hebt betaald. De rechter zal dan bepalen wat er verder gaat gebeuren in het proces. Het kan zijn dat de rechter uw verhaal aanhoort en u alsnog veroordeeld tot betaling. De rechter kan Snijder vragen om meer bewijsstukken te laten zien. Het kan ook zijn dat de rechter ons nog eenmaal laat overleggen om tot een betaalafspraak te komen.

Als de rechter u in het ongelijk stelt, wordt u veroordeeld om het openstaande bedrag inclusief kosten en rente te voldoen. De kosten bestaan nu uit de wettelijke incassokosten, de rente, de dagvaarding, het griffierecht, salaris gemachtigde en nakosten (50% van salaris gemachtigde met een maximum van € 124).

Deurwaarderstraject

De uitspraak van de rechter wordt vastgelegd in het ‘vonnis’. Dit vonnis moet door de deurwaarder aan u worden overhandigd (=betekening). U kunt nog tegen deze uitspraak in verzet gaan binnen 14 dagen na ontvangst van de uitspraak.

Als u geen contact opneemt of betaalt, dan zal de deurwaarder bekijken welke mogelijkheden er zijn om beslag te leggen. Dit kan bij uw werkgever op uw salaris, bij de uitkeringsinstantie op uw uitkering, op uw bankrekening of op uw spullen, auto of huis. Of als de rechter uw huurcontract heeft ontbonden, zal de deurwaarder de ontruiming in gang moeten zetten. Iets wat wij echt liever niet doen.

Alle kosten die de deurwaarder maakt liggen vast in de Tarieven Ambtshandelingen. Voor iedere beslaglegging komen er extra kosten bij. Uiteraard bekijkt de deurwaarder bij iedere stap die ondernomen wordt of de actie ook daadwerkelijk zin heeft. Als wij beslag leggen op uw salaris, moet er wel nog een deel voor u overblijven om te leven (=beslag vrije voet). De deurwaarder heeft alleen niet altijd toegang tot alle informatie. Ook als u niet kunt betalen, is het verstandig om contact op te nemen.