Categorie: Geen categorie

Vroegsignalering belangrijker dan ooit

Sinds 1 januari 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Dat is mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt onderdeel uit van het actieplan Brede Schuldenaanpak. Het kabinet presenteerde dit actieplan in 2018. Het doel ervan is om mensen met schulden sneller te helpen.

Vroegsignalering door verhuurders

Verhuurders doen een melding bij de gemeente als ze tevergeefs hebben geprobeerd om in contact met huurders de huurproblemen op te lossen. Ze hebben het volgende gedaan:

 • ten minste eenmaal een schriftelijke betalingsherinnering gestuurd;
 • geprobeerd om in persoonlijk contact te treden om te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
 • gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
 • aangeboden gegevens door te geven aan de gemeente.

Als de huurder bezwaar heeft tegen het doorgeven van gegevens, mogen de gegevens niet worden gemeld bij de gemeente. Met andere woorden: gegevens worden gemeld als de huurder geen bezwaar heeft of het niet lukt contact te krijgen.

Voorbeeldtekst:

“Wij willen voorkomen dat u door een betalingsachterstand in de problemen komt. Daarom werken wij samen met de gemeente en maatschappelijke hulpverlening. Een hulpverlener of de gemeente kan contact met u zoeken. Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw gegevens delen? Laat het weten.

Behandeling incassozaken

Onze dagvaardingen en 14 dagenbrieven zijn aangepast en in gebruik genomen. Tijdens de behandeling van een recente zaak blijkt dat de rechtbank de aanpassing nog onvoldoende vindt voldoen aan de informatie- en meldplicht. De rechtbank ziet aanvullend graag het bewijs van de melding aan de gemeente. 

Wat adviseren wij?

 • informeer uw huurder over de mogelijkheden van schuldhulpverlening en de meldplicht bijvoorbeeld in de 14 dagenbrief;
 • meld de huurachterstand bij de gemeente, als de huurder geen bezwaar heeft gemaakt of als het niet lukt om contact te krijgen;
 • administreer de melding in uw incassodossier;
 • lever het bewijs van het informeren van de huurder én de melding + datum aan de gemeente aan wanneer u de zaak overdraagt.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons. We vertellen er graag meer over.

Een nieuw logo

Sinds januari 2022 hebben wij een nieuw logo:

Logo

Al onze brieven, enveloppen, vlaggen, borden, etc. waar een logo op staat worden stapsgewijs vervangen. Bij een nieuwe bestelling van bijvoorbeeld briefpapier of enveloppen wordt het nieuwe logo gebruikt. Tot die tijd worden oude voorraden opgemaakt. Het kan dus zijn dat u een brief krijgt met ons oude logo óf dat u een envelop krijgt met het ene logo en op het briefpapier het andere logo staat. Onze oude logo is:

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders - Haarlemonline
Gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire?

Dan kunt u hulp krijgen bij het aflossen van uw schulden. Hiervoor moet u wel zelf in actie komen. Bekijk onderstaande video voor meer informatie of ga naar www.sbn.nl.

Introductie nieuwe griffierechtcategorieën voor lage geldvorderingen

Op 28 september is de Eerste Kamer akkoord gegaan met een wetsvoorstel waarin 3 nieuwe griffierechtcategorieën voor geldvorderingen tussen de € 500 en € 5.000 worden toegevoegd.

Waar het griffierecht voor geldvorderingen tussen de € 500 en 12.500 in de huidige situatie € 507 bedraagt, zal dat bij het ingaan van de nieuwe tarieven wijzigen in € 312 (vorderingen van € 500 – € 1.500), € 354 (vorderingen van € 1.500-€ 2.500) en € 472 (vorderingen van € 2.500-€ 5.000).

Eindelijk is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: dat voor vorderingen vanaf € 500 de griffiekosten meer geleidelijk aan stijgen. Voor vorderingen net boven de € 500 (tot ongeveer € 1.000) blijft het soms wenselijk om de vordering toch nog te beperken met reservering van de rechten op het restantbedrag, als er geen verweer gevoerd wordt. In individuele gevallen zullen wij u hierover adviseren. Voor vorderingen onder € 500 blijft het huidige tarief van € 126 gelden.

Concreet betekenen de tariefswijzigingen voor vorderingen van bedrijven:

Van naar:

Snijder gaat door met bomen planten

Wat krijgt de bevolking?
Great Business werkt samen met Eden Reforestation Projects. De landen (Nepal, Madagascar, Haïti, Indonesië, Mozambique, Kenia en Midden-Amerika, waar Eden actief is behoren tot de armste landen ter wereld. Daarbij zijn deze landen sterk ontbost maar hebben ook een ontzettend rijke natuur. Voor € 0,10 wordt er al een boom geplant. De bevolking ontvangt hiervoor een dagloon van 10 dollar, wat ver boven het bedrag is wat zij anders verdienen. Zo gaat de bevolking met schep en gieter naar het bos in plaats van met aansteker en zaag.

Wanneer worden de bomen geplant?
Snijder heeft maatschappelijk werken hoog in het vaandel staan waardoor dit project ons ontzettend goed past. Wij hebben Eden aangeboden dat we per 10 afgewikkelde dossiers 1 boom planten. Dat betekent op jaarbasis zo’n 5215 bomen. Hiervan uitgaande betekent dit dat Snijder een inwoner van 52 werkdagen kan voorzien. De eerste 1226 bomen worden op het moment geplant.
Door het herstellen van het oerwoud worden er veel milieuvriendelijke aspecten aangepakt, waaronder het verlagen van de CO2 uitstoot. Ook wij zijn nog grootverbruikers in papier, ondanks dat we hier diverse aanpassingen in hebben gedaan. Door het terugplanten van het oerwoud in deze prachtige landen, dragen wij ons steentje bij aan het milieubewust omgaan met papier.

Basis behoeften
De invloed van de sterke ontbossing is enorm en zorgt op de lange termijn voor problemen over de gehele wereld. De bevolking gaat vaak gebukt onder de slechte omstandigheden. Hierdoor worden ze vaak gedwongen om bomen te kappen zodat zij zelf onze vanzelfsprekende basisbehoefte hebben zoals eten en water. Zonder Eden is er een kleine kans op een uitweg om onder betere omstandigheden te leven. Eden Reforestation Project brengt hier verandering in. Zij werken samen met de bevolking om een zo succesvol mogelijke herplaatsing van het oerwoud te realiseren. Eden is begonnen met het zogeheten ‘Employ to plant’. De lokale bevolking krijgt voor de samenwerking met Eden een aantal dagelijkse behoeftes terug zoals eten, onderdak, kleding en medicijnen.

Veiling Stichting de Waaier

De week na de veiling, heeft Leonie 54 pakken koffie naar Inloophuis De Steiger gebracht. Eerder heeft Snijder voor Skatepark STRAAT! de opbrengst voor de inzamelingsactie van kinderen, verdubbeld. Tot slot zal Snijder nog 10 softshell jassen met logo verzorgen voor jongerenwerkers uit de regio. We zijn ontzettend dankbaar dat we deze mooie matches met de goede doelen konden maken!

Imago Onderzoek

Het is Snijder gelukt om op alle aspecten goed te scoren ten overstaan van grote collega incassobureaus. We zijn hier erg trots op. In het onderzoek zijn de volgende imagoaspecten meegenomen:

 • Meedenkend/ betrokken
 • Innovatief
 • Deskundig
 • Betrouwbaar
 • Daadkrachtig
 • Goede prijs-kwaliteitverhouding
 • Maatschappelijk verantwoord incasserend
 • Flexibel
 • Discreet
 • Kwaliteit van rapportage

Snijder heeft over het algemeen goed gescoord. Zo blijkt uit de Spontane en Geholpen bekendheid dat deze behoorlijk gegroeid is ten opzichte van voorgaande jaren. Landelijke bekendheid 9% groei en regionale bekendheid 23% groei. De geholpen bekendheid is 44% gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Prijswijziging BTAG tarieven

Sinds de invoering van de gerechtsdeurwaarderswet in 2001 is de werkwijze van de gerechtsdeurwaarder aanzienlijk veranderd. Verschillende eisen hebben veel invloed gehad op de werkwijze en kostprijs van de gerechtsdeurwaarder. De commissie Oskam onderzocht daarom de kostprijs van de diverse ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders. Het grootste deel van de tarieven stijgt maar een enkele daalt. Gemiddeld stijgen de tarieven met 16%.

Een schuldhulpverlener wil graag een eerlijke beloning om zijn werk goed te kunnen doen. De gerechtsdeurwaarder wil dat uiteraard ook. Dat heeft hij nodig voor de continuïteit van zijn gerechtsdeurwaarderskantoor.

Met deze wijziging in de BTAG tarieven is er één wens van de gerechtsdeurwaarders nog niet in vervulling gegaan. Er zijn nog steeds geen tarieven voor het voorkomen van een ontruiming of van beslag. Gerechtsdeurwaarders kloppen zo’n 1,7 miljoen keer aan op een voordeur. Ook de gerechtsdeurwaarder zoekt naar een oplossing en gaat het gesprek aan. In de tijd waarin we nu leven past het niet dat er dan alleen tarieven zijn voor het leggen van beslag en niet voor het voorkomen ervan of het zoeken naar oplossingen.

Beslag op voertuigen gemakkelijker

Het is namelijk sinds 1 april mogelijk voor deurwaarders om via een inschrijving in het kentekenregister bij RDW beslag te leggen op voertuigen. Dit gebeurt via de computer en biedt tevens de zekerheid dat het voertuig niet kan worden overgeschreven naar een andere persoon. Voorheen moest de deurwaarder een in het RDW geregistreerd voertuig eerst zien, voordat er beslag gelegd kon worden. Dit ‘zien’ van het voertuig kon soms een beste uitdaging zijn, omdat de vraag altijd was of het voertuig voor de deur stond, of misschien wel in een garage of twee straten verder. Deze zoektocht is hierbij dus niet meer van toepassing.

Administratief beslagleggen
Het beslag op een voertuig is een ‘administratief beslag’ geworden. De deurwaarder kan van achter zijn bureau het beslag leggen. Van het beslag op het voertuig, maakt de deurwaarder een proces-verbaal. Deze komt in het kentekenregister van het RDW te staan. Door dit proces-verbaal komt er een blokkade in het kentekenregister. Soms verkochten beslagenen nog hun auto voordat de vordering opgelost was, of zorgde ervoor dat hun auto niet op de afgesproken plek stond. Door deze blokkade kan de auto niet meer worden overgeschreven. De persoon waar het voertuig van is, wordt persoonlijk op de hoogte gesteld van het proces-verbaal door een overbetekening.

Blokkade in het RDW kentekenregister
Het is natuurlijk een voordeel voor de deurwaarder dat de auto niet overgeschreven kan worden en dat er een blokkade komt in het RDW kentekenregister. Er zit ook een nadeel aan; de deurwaarder kan namelijk niet de waarde inschatten van de auto doordat hij deze niet ziet. Als de verwachting namelijk is dat de kosten van het beslag hoger zijn dan de opbrengst, is het niet toegestaan om het beslag te leggen. Het beslagleggen mag namelijk niet alleen dienen om druk te zetten bij de schuldenaar. Als de kosten voor de beslaglegging hoger zouden zijn dan de waarde van de auto, worden de schulden hoger. Het doel van de deurwaarder is altijd om de schuld af te laten nemen.

Niet zien, maar wel waarde vaststellen van een voertuig?
Gelukkig is het tegenwoordig gemakkelijk om de dagwaarde van een voertuig op te zoeken via de website www.anwb.nl/auto/koerslijst. Buiten de dagwaarde van een voertuig om, komen er soms nog extra kosten bij kijken. Vaak is het zo dat er bij een executoriale verkoop van een voertuig vaak geen autopapieren en sleutels aanwezig zijn. Dit brengt administratieve kosten met zich mee. Het overschrijven kan met een proces-verbaal van verkoop in de hand, maar het verkrijgen van de autosleutels zal bij een merkdealer moeten gebeuren.

SRCM, verantwoord incasseren
Al met al een fijne ontwikkeling voor schuldeisers, maar wel met een aantal haken en ogen. Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders voldoet aan de SRCM-norm voor maatschappelijk verantwoord incasseren. Wij zullen het middel zo goed mogelijk inzetten, met inachtneming van de belangen van álle stakeholders en met inachtneming van de SRCM-normen.

Heeft u nog vragen met betrekking tot dit onderwerp, of heeft u andere vragen? Wij staan u graag te woord. Aarzel niet om ons te benaderen.