Auteur: raadhuis

Snijder gaat door met bomen planten

Wat krijgt de bevolking?
Great Business werkt samen met Eden Reforestation Projects. De landen (Nepal, Madagascar, Haïti, Indonesië, Mozambique, Kenia en Midden-Amerika, waar Eden actief is behoren tot de armste landen ter wereld. Daarbij zijn deze landen sterk ontbost maar hebben ook een ontzettend rijke natuur. Voor € 0,10 wordt er al een boom geplant. De bevolking ontvangt hiervoor een dagloon van 10 dollar, wat ver boven het bedrag is wat zij anders verdienen. Zo gaat de bevolking met schep en gieter naar het bos in plaats van met aansteker en zaag.

Wanneer worden de bomen geplant?
Snijder heeft maatschappelijk werken hoog in het vaandel staan waardoor dit project ons ontzettend goed past. Wij hebben Eden aangeboden dat we per 10 afgewikkelde dossiers 1 boom planten. Dat betekent op jaarbasis zo’n 5215 bomen. Hiervan uitgaande betekent dit dat Snijder een inwoner van 52 werkdagen kan voorzien. De eerste 1226 bomen worden op het moment geplant.
Door het herstellen van het oerwoud worden er veel milieuvriendelijke aspecten aangepakt, waaronder het verlagen van de CO2 uitstoot. Ook wij zijn nog grootverbruikers in papier, ondanks dat we hier diverse aanpassingen in hebben gedaan. Door het terugplanten van het oerwoud in deze prachtige landen, dragen wij ons steentje bij aan het milieubewust omgaan met papier.

Basis behoeften
De invloed van de sterke ontbossing is enorm en zorgt op de lange termijn voor problemen over de gehele wereld. De bevolking gaat vaak gebukt onder de slechte omstandigheden. Hierdoor worden ze vaak gedwongen om bomen te kappen zodat zij zelf onze vanzelfsprekende basisbehoefte hebben zoals eten en water. Zonder Eden is er een kleine kans op een uitweg om onder betere omstandigheden te leven. Eden Reforestation Project brengt hier verandering in. Zij werken samen met de bevolking om een zo succesvol mogelijke herplaatsing van het oerwoud te realiseren. Eden is begonnen met het zogeheten ‘Employ to plant’. De lokale bevolking krijgt voor de samenwerking met Eden een aantal dagelijkse behoeftes terug zoals eten, onderdak, kleding en medicijnen.

Veiling Stichting de Waaier

De week na de veiling, heeft Leonie 54 pakken koffie naar Inloophuis De Steiger gebracht. Eerder heeft Snijder voor Skatepark STRAAT! de opbrengst voor de inzamelingsactie van kinderen, verdubbeld. Tot slot zal Snijder nog 10 softshell jassen met logo verzorgen voor jongerenwerkers uit de regio. We zijn ontzettend dankbaar dat we deze mooie matches met de goede doelen konden maken!

Imago Onderzoek

Het is Snijder gelukt om op alle aspecten goed te scoren ten overstaan van grote collega incassobureaus. We zijn hier erg trots op. In het onderzoek zijn de volgende imagoaspecten meegenomen:

  • Meedenkend/ betrokken
  • Innovatief
  • Deskundig
  • Betrouwbaar
  • Daadkrachtig
  • Goede prijs-kwaliteitverhouding
  • Maatschappelijk verantwoord incasserend
  • Flexibel
  • Discreet
  • Kwaliteit van rapportage

Snijder heeft over het algemeen goed gescoord. Zo blijkt uit de Spontane en Geholpen bekendheid dat deze behoorlijk gegroeid is ten opzichte van voorgaande jaren. Landelijke bekendheid 9% groei en regionale bekendheid 23% groei. De geholpen bekendheid is 44% gestegen ten opzichte van voorgaande jaren.

Prijswijziging BTAG tarieven

Sinds de invoering van de gerechtsdeurwaarderswet in 2001 is de werkwijze van de gerechtsdeurwaarder aanzienlijk veranderd. Verschillende eisen hebben veel invloed gehad op de werkwijze en kostprijs van de gerechtsdeurwaarder. De commissie Oskam onderzocht daarom de kostprijs van de diverse ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders. Het grootste deel van de tarieven stijgt maar een enkele daalt. Gemiddeld stijgen de tarieven met 16%.

Een schuldhulpverlener wil graag een eerlijke beloning om zijn werk goed te kunnen doen. De gerechtsdeurwaarder wil dat uiteraard ook. Dat heeft hij nodig voor de continuïteit van zijn gerechtsdeurwaarderskantoor.

Met deze wijziging in de BTAG tarieven is er één wens van de gerechtsdeurwaarders nog niet in vervulling gegaan. Er zijn nog steeds geen tarieven voor het voorkomen van een ontruiming of van beslag. Gerechtsdeurwaarders kloppen zo’n 1,7 miljoen keer aan op een voordeur. Ook de gerechtsdeurwaarder zoekt naar een oplossing en gaat het gesprek aan. In de tijd waarin we nu leven past het niet dat er dan alleen tarieven zijn voor het leggen van beslag en niet voor het voorkomen ervan of het zoeken naar oplossingen.

Afwikkeling Toeslagenaffaire

Voor zogenaamde ‘zelfmelders’(nog niet erkend) loopt de afkoelingsperiode in ieder geval tot 1 mei 2021. De Belastingdienst informeert ons over voor welke bij ons lopende dossiers dit ‘moratorium’ van toepassing is. De eerste indicatie is dat het om ongeveer 800 dossiers gaat. Hier kunnen nog nieuwe bij komen van bijvoorbeeld nieuwe ‘zelfmelders’ die erkend worden als gedupeerde. Het kunnen er ook minder worden, bijvoorbeeld in geval dat een ‘zelfmelder’ niet erkend wordt als gedupeerde.

Wij zullen de komende weken onze opdrachtgevers en de betrokken personen informeren over hun dossiers waarop dit moratorium van toepassing is.

Het SRCM-Bos

Het bos staat symbool voor de duurzame en maatschappelijke ontwikkelingen binnen de verschillende organisaties en uiteraard ook voor de groei van het SRCM register. Hoe meer deelnemers het SRCM-certificaat behalen, hoe groter ons bos zal worden. Voor iedere certificering plaatst Stichting SRCM met de deelnemer een boom. De groei van de individuele boom staat voor ons ook symbool voor onze groei van maatschappelijk betrokken innen. Het is een natuurlijk proces wat door aandacht te geven groeit, net als een boom door voedsel en water. Elk jaar geven wij in ons maatschappelijk jaarverslag aan op welke normen wij willen groeien. De voortgang van deze invulling wordt tweejaarlijks ge-audit en door de Raad van Certificering beoordeeld.

Voor meer informatie over onze SRCM-certificering kijk op https://www.srcm-certificering.nl/srcm-register en open de button ”Uitgebreid”.

Vereenvoudiging Beslagvrije voet

Schuldeisers moeten een zogenaamde ‘beslagvrije voet’ hanteren om te voorkomen dat de persoon met schulden na het beslag onder het absolute bestaansminimum terecht komt. Het kabinet wil met de Wet vereenvoudiging Beslagvrije Voet een eenvoudige en voor iedereen goed te controleren berekening maken. Hierdoor wordt het voor alle partijen die met de schulden te maken hebben, gemakkelijker om de beslagvrije voet te berekenen en te controleren.

Met de nieuwe wet, per 1 januari 2021, zal de wijze waarop de beslagvrije voet moet worden bepaald veranderen. Voor degene met schulden verandert de informerende rol naar een controlerende rol. Dit komt omdat de beslag leggende partij zelf de beslagvrije voet gaat berekenen via een rekentool die wordt ontwikkeld en dat hij alle gegevens van de schuldenaar uit een applicatie of web portaal kan halen (gebaseerd op gegevens uit het BRP, belastingdienst, UWV etc.). De enige functie die de schuldenaar hierbij heeft, is zijn/haar gegevens controleren (binnen 4 weken). Vanaf 1 januari 2020 kan iedere beslag leggende partij de gegevens opvragen en kunnen er geen dubbele beslagen worden gelegd op verschillende inkomens waardoor iemand onder het bestaansminimum terecht komt. Daarbij komt er ook nog de verbetering dat er één coördinerend deurwaarder wordt aangewezen die de beslagvrije voet berekend, de betalingen regelt en communiceert met alle partijen. De nieuwe berekening en slechts één coördinerend deurwaarder zal voor minder foutieve berekeningen van de beslag vrije voet zorgen.. Dit is een belangrijk en positief punt voor de schuldenaar.

Bij de huidige situatie zijn er een aantal knelpunten: – Administratief veel werk voor de schuldenaar. Veel informatie wordt door meerdere partijen afzonderlijk opgevraagd. Dit zorgt voor irritatie bij de schuldenaar; – Een foutief berekende beslagvrije voet (te laag). Er is geen uniforme berekening voor de beslagvrije voet waardoor de schuldenaar vaak in een negatieve spiraal beland en meer schulden krijgt; – Er is geen vaste volgorde van beslagleggingen. Als een schuldenaar meerdere werkgevers heeft, dan is er geen vaste volgorde van beslaglegging. De werkgevers hebben geen zicht op andere beslagleggingen bij de andere werkgevers waardoor ook hier de beslagvrije voet in de knel komt; – Onduidelijkheid bij werkgevers en uitkeringsinstanties. Werkgevers krijgen regelmatig te maken met verschillende beslag leggende partijen. Voor de werkgevers is het moeilijk om na te gaan aan welke beslag leggende partij betaald moet worden en welk bedrag er nog over mag blijven voor de schuldenaar.

Bij de toekomstige situaties worden deze knelpunten aangepakt en is oplossing en vereenvoudiging de kernwaarde. – Een nieuwe rekentool voor de uniforme berekening van de beslagvrije voet; – Eén coördinerend deurwaarder; – Nieuwe taken coördinerend deurwaarder: 1. Beslagvrije voet vaststellen en zo nodig opnieuw berekenen; 2. Aanspreekpunt voor alle partijen.

De beslag leggende partij informeert de schuldenaar en werkgever vervolgens over het voornemen tot beslaglegging, de beslagvrije voet en de informatie die is gebruikt om de beslagvrije voet te bepalen. Na controle van de gegevens kan de schuldenaar aanvullende informatie verstrekken aan de beslag leggende partij als hij onjuiste informatie ziet die is gebruikt voor de berekening van de beslagvrije voet. De beslag leggende partij bepaalt of deze informatie juist is en zo ja, zal hij een her berekening doen.

Indien er meerdere beslagleggingen zijn, informeert de werkgever dit aan de beslag leggende partij. Deze zal contact opnemen met de coördinerend deurwaarder. Hierdoor blijft de beslagvrije voet altijd gewaarborgd en hoeft een nieuwe partij niet opnieuw de beslagvrije voet te berekenen.

Er komt een algemene website voor de schuldenaar, waarin de schuldenaar alle informatie kan vinden en de beslagvrije voet kan na berekenen op basis van zijn eigen informatie.

Nog twee grote verschillen in de nieuwe wet is dat de beslagvrije voet wordt vastgesteld op 95% (voorheen 90%) en dat de beslagvrije voet elk jaar zal worden her berekend.