Auteur: n.jongen

Vroegsignalering belangrijker dan ooit

Sinds 1 januari 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Dat is mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening maakt onderdeel uit van het actieplan Brede Schuldenaanpak. Het kabinet presenteerde dit actieplan in 2018. Het doel ervan is om mensen met schulden sneller te helpen.

Vroegsignalering door verhuurders

Verhuurders doen een melding bij de gemeente als ze tevergeefs hebben geprobeerd om in contact met huurders de huurproblemen op te lossen. Ze hebben het volgende gedaan:

  • ten minste eenmaal een schriftelijke betalingsherinnering gestuurd;
  • geprobeerd om in persoonlijk contact te treden om te wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen;
  • gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
  • aangeboden gegevens door te geven aan de gemeente.

Als de huurder bezwaar heeft tegen het doorgeven van gegevens, mogen de gegevens niet worden gemeld bij de gemeente. Met andere woorden: gegevens worden gemeld als de huurder geen bezwaar heeft of het niet lukt contact te krijgen.

Voorbeeldtekst:

“Wij willen voorkomen dat u door een betalingsachterstand in de problemen komt. Daarom werken wij samen met de gemeente en maatschappelijke hulpverlening. Een hulpverlener of de gemeente kan contact met u zoeken. Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw gegevens delen? Laat het weten.

Behandeling incassozaken

Onze dagvaardingen en 14 dagenbrieven zijn aangepast en in gebruik genomen. Tijdens de behandeling van een recente zaak blijkt dat de rechtbank de aanpassing nog onvoldoende vindt voldoen aan de informatie- en meldplicht. De rechtbank ziet aanvullend graag het bewijs van de melding aan de gemeente. 

Wat adviseren wij?

  • informeer uw huurder over de mogelijkheden van schuldhulpverlening en de meldplicht bijvoorbeeld in de 14 dagenbrief;
  • meld de huurachterstand bij de gemeente, als de huurder geen bezwaar heeft gemaakt of als het niet lukt om contact te krijgen;
  • administreer de melding in uw incassodossier;
  • lever het bewijs van het informeren van de huurder én de melding + datum aan de gemeente aan wanneer u de zaak overdraagt.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact met ons. We vertellen er graag meer over.

Een nieuw logo

Sinds januari 2022 hebben wij een nieuw logo:

Logo

Al onze brieven, enveloppen, vlaggen, borden, etc. waar een logo op staat worden stapsgewijs vervangen. Bij een nieuwe bestelling van bijvoorbeeld briefpapier of enveloppen wordt het nieuwe logo gebruikt. Tot die tijd worden oude voorraden opgemaakt. Het kan dus zijn dat u een brief krijgt met ons oude logo óf dat u een envelop krijgt met het ene logo en op het briefpapier het andere logo staat. Onze oude logo is:

Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders - Haarlemonline
Gedupeerde van de kinderopvangtoeslag affaire?

Dan kunt u hulp krijgen bij het aflossen van uw schulden. Hiervoor moet u wel zelf in actie komen. Bekijk onderstaande video voor meer informatie of ga naar www.sbn.nl.